ÉVES JELENTÉS – 2005.


A Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület taggyűlése részére!

Idő: 2006. 05. 04.
Hely: Petőfi Sándor Általános Iskola (Sopron, Halász u. 25.)

Az egyesület taglétszáma 2005. 12. 31-én 50 fő.
A tagdíj: 100 Ft/év

Működésről:
- A gazdálkodásáról részletesen a számviteli beszámolóban találhatók adatok, illetve a közhasznúsági jelentésben.
- A szervezet átalakítása volt szükséges: a tagság jelentős részben kicserélődött, hiszen a szülők helyett ma már a táncosok alkotják az egyesület tagságát. Ezt lehetővé teszi az alapszabály, illetve célszerűbb is.
- Nagy lelkesedéssel, akarattal vesznek részt a tagok a programok megszervezésében, a fiatalabbak tanításában – mindezt önkéntes munka keretében, térítés nélkül.
- Források bővítése szükséges a megnövekedett csoportszám, a több program, a kialakult magasabb művészi színvonal miatt.

Programokról:
- 57 műsoron, programon léptek fel az egyesület csoportjai
- 37 rendezvényt, programot szervezett az egyesület

Legfontosabbak:
• Soproni Néptáncfesztivál
• Játszóházak (havonta)
• Táncházak (havonta)
• Jurtatábor a Brennbergi völgyben
• Határon túli magyar tánccsoportok fogadása (Vajdaszentivány, Maros Művészegyüttes, medgyesi Nefelejcs tánccsoport)

- Felkészülés a 15 éves évfordulóra (2006. áprilisában)
- Részvétel az országos szakmai szervezetek munkájában – tagfelvételi kérelem


Sipos Ferenc
Elnök