KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS - 2005


Pénztár nyitóegyenlege: (2005. 01. 01.): 27.574 Ft
Bevétel pénztárba: 262.400 Ft
Kiadás pénztárból általános költségekre: 580.438 Ft
Kiadás pénztárból projektekre: 256.167 Ft
Tagi kölcsön visszafizetése: 150.000 Ft
Tagi kölcsön felvétele: 60.000 Ft
Átvezetés év közben a bankszámláról a pénztárba: 490.000 Ft

Pénztár záróegyenlege: (2005. 12. 31.): 3.369 Ft


Bankszámla nyitóegyenlege: (2005. 01. 01.): 799.574 Ft
Bevétel bankszámlára: 1.639.612 Ft
Kiadás bankszámláról általános költségekre: 1.357.175 Ft
Átvezetés év közben a bankszámláról a pénztárba: 490.000 Ft

Bankszámla záróegyenlege: (2005. 12. 31.): 423.161 Ft

Egyéb:
• Lekötött betétállomány az egész év folyamán nem volt, csekély mértékű kamatot csak a bankszámlán lévő látra szóló pénzállomány után kapott.
Összes kapott kamat: 3.848 Ft
• Az egyesület egy bankszámlát vezet, amihez nem kapcsolódik alszámla.
• Az éves bankköltség: 18.850 Ft
• Az egyesület egy házi pénztárt vezet.
• Külső követelés és kötelezettség (hitel, kölcsön, értékpapír, egyéb) sem a korábbi évekről áthozva, sem a következő évre hagyva nincs.
• Az egyesületnek társasági adó kötelezettsége 2005. tárgyévben nem keletkezett, vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Általános illetékmentessége így az egész év folyamán fennállt.
• Az egyesület áfa-körön kívüli, áfa-levonási joga nincs, előzetesen felszámított áfá-t nem igényelhet vissza.
• Az egyesület könyvelésének nincs könyvvizsgálati kötelezettsége, így auditot nem készített, könyveit könyvvizsgáló nem ellenőrzi.
• Az egyesületnek nincs saját vagy használatában lévő járműve, így azzal kapcsolatban költséget sem számolt el. Az év folyamán néhány esetben üzemanyagot a programjaival kapcsolatban elszámolt az egyesületi tagok gépkocsijának vonatkozásában.
• Az egyesületnek a 2005. év folyamán nem volt alkalmazottja, munkaviszonyban és megbízással sem alkalmazott magánszemélyt, így társdalombiztosítási kötelezettsége sem keletkezett.