KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
(2006 évről)


Számviteli beszámoló
Pénztár nyitóegyenlege: (2006. 01. 01.): 3.369 Ft
Bevétel pénztárba: 336.900 Ft
Kiadás pénztárból általános költségekre, projektekre: 2.185.108 Ft
Adomány 1.000.000 Ft
Átvezetés év közben a bankszámláról a pénztárba: 865.000 Ft

Pénztár záróegyenlege: (2006. 12. 31.): 20.161 Ft

Bankszámla nyitóegyenlege: (2006. 01. 01.): 392.424 Ft
Bevétel bankszámlára: 3.645.601 Ft
Kiadás bankszámláról általános költségekre: 2.503.400 Ft
Átvezetés év közben a bankszámláról a pénztárba: 865.000 Ft

Bankszámla záróegyenlege: (2006. 12. 31.): 677.625 Ft

Követelések (2006. 12. 31.): 510.000 Ft
Kötelezettségek: 0 Ft


Egyéb:
- Lekötött betétállomány az egész év folyamán nem volt, csekély mértékű kamatot csak a bankszámlán lévő látra szóló pénzállomány után kapott.
- Az egyesület egy bankszámlát vezet, amihez nem kapcsolódik alszámla.
- Az egyesület egy házi pénztárt vezet.
- Külső követelés (hitel, kölcsön, értékpapír, egyéb) sem a korábbi évekről áthozva, sem a következő évre hagyva nincs.
- Kötelezettség: 510.000.-
- Az egyesületnek társasági adó kötelezettsége 2006. tárgyévben nem keletkezett, vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Általános illetékmentessége így az egész év folyamán fennállt.
- Az egyesület áfa-körön kívüli, áfa-levonási joga nincs, előzetesen felszámított áfá-t nem igényelhet vissza.
- Az egyesület könyvelésének nincs könyvvizsgálati kötelezettsége, így auditot nem készített, könyveit könyvvizsgáló nem ellenőrzi.
- Az egyesületnek nincs saját vagy használatában lévő járműve, így azzal kapcsolatban költséget sem számolt el. Az év folyamán néhány esetben üzemanyagot a programjaival kapcsolatban elszámolt az egyesületi tagok gépkocsijának vonatkozásában.
- Az egyesületnek a 2005. év folyamán nem volt alkalmazottja, munkaviszonyban és megbízással sem alkalmazott magánszemélyt, így társdalombiztosítási kötelezettsége sem keletkezett.


Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
Az alapító okiratnak és a korábbi évek gyakorlatának megfelelően végezte az egyesület a tevékenységét. A munkát elsősorban a Pendelyes Táncegyüttes és a legidősebb korosztályt foglalkoztató Sopron Táncegyüttes támogatása határozta meg.
Ennek érdekében szerveződtek az egyesület programjai, projektjei:
- Soproni Táncfórum (4 előadás a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központban)
- Táncházak (havonta)
- Játszóházak (havonta)
- Jurtatábor működtetése (Sopron – Brennbergi-völgy)
- Tájműsorok Sopron környékén (Brennbergbánya, Lövő, Fertőrákos, Balf, Nagycenk)
- XIII. Soproni Néptáncfesztivál megrendezése
- Részvétel, műsor Sopron városi ünnepségein (március 15., Hűség Napja…stb)
- ÜZENET (Kodály Zoltán emlékére) című műsor bemutatása a Petőfi Színházban
- Fellépések Sopronban és a régióban
- Részvétel hazai és külföldi fesztiválokon
- Utazás és műsorok Sopron testvérvárosaiba (Medgyes, Kempten, Bolzano)

A projektek megvalósításában az öntevékenységre törekszünk – tagjaink többsége önkéntes munkát végez az egyesületben, térítésmentesen. Jó kapcsolatot ápolunk a város kulturális intézményeivel, az önkormányzattal, a többi civil szervezettel.
Forrásainkat pályázatokból és saját tevékenység bevételeiből biztosítjuk.
Sopron, 2007. 05. 01.

Sipos Ferenc
elnök