KÖLTSÉGVETÉS 2006
I.BEVÉTELEK
 3.022.441.-
   1. Saját forrás 1.285793.-
      1.1. Előző évi pénzmaradvány  395.793.-
      1.2. Közhasznú tevékenység bevétele
           (alaptevékenység bevétele)
 800.000.-
      1.3. Tagdíjak 10.000.-
      1.4. Egyéb sajátos bevételek
              bérleti díjak (pl. jelmezkölcsönzés)
 80.000.-
   2. Egyéb forrás 1.736.648.-
      2.1. Költségvetési, önkormányzati támogatás.-
      2.2. Átvett pénzeszközök (pályázatok), ebből  1.500.000
                                                     - helyi  800.000.-
                                                     - országos 700.000.-
      2.3. SZJA 1%-a 136.648.-
      2.4. Egyéb bevételek 100.000.-
II. KIADÁSOK 3.022.441.-
   1. Személyi jellegű kiadások 200.000.-
      1.1. Fő és részfoglalkozás juttatásai             
 -
      1.2. Külső személyi juttatások  200.000.-
      1.3. Járulékok -
   2. Dologi kiadások  1.900.000.-
      2.1. Ügyviteli költségek 100.000.-
      2.2. Bérleti díjak 100.000.-
      2.3. Reklámköltség 100.000.-
      2.4. Szakmai anyag 500.000.-
      2.5. Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás 100.000.-
      2.6. Szakmai programokkal kapcsolatos
               szolgáltatások kiadásai, ebből
 900.000.-
                                     - utiköltség 300.000.-
                                     - szállás 150.000.-
                                     - étkezés  350.000.-
                                     - egyéb 100.000.-
      2.7. Egyebek 100.000.-
   3. Feladattal terhelt (áthozat 2005. évről) 500.000.-
   4. Tartalék (2007 évre) 422.441.-