ÉVES JELENTÉS – 2007.


A Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület taggyűlése részére!

Idő: 2008. 05. 08.
Hely: Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI (Sopron, Halász u. 25.)

Az egyesület taglétszáma 2007. 12. 31-én 51 fő.
A tagdíj: 100 Ft/év

Működésről:
- A gazdálkodásáról részletesen a számviteli beszámolóban találhatók adatok, illetve a közhasznúsági jelentésben.
- Jelentős részben a táncosok, és a zenekar alkotják az egyesület tagságát.
- Nagy lelkesedéssel vesznek részt a tagok a programok megszervezésében, a fiatalabbak tanításában – mindezt önkéntes munka keretében, térítés nélkül.
- Források bővítése továbbra is szükséges a sok program, a magasabb művészi színvonal miatt.
- Nemzetközi Néptáncfesztivál szervezéséről folyik egyeztetés – ennek szervezője lehet az egyesületünk.
- Csoportjaink nagy sikerrel vesznek részt az országos szakmai versenyeken, bemutatókon, fesztiválokon.

Programokról:
- 60 műsoron, programon léptek fel az egyesület csoportjai
- 44 rendezvényt, programot szervezett az egyesület

Legfontosabbak:
• Soproni Néptáncfesztivál
• Játszóházak (havonta)
• Táncházak (havonta)
• Jurtatábor a Brennbergi völgyben
• Határon túli magyar tánccsoportok fogadása (Vajdaszentivány, Maros Művészegyüttes, medgyesi Nefelejcs tánccsoport)
• Külföldi tánccsoport fogadása (Horvátország, Szerbia, Ausztria)

- Felkészülés az önálló színházi műsorra (2008. áprilisában)
- Aktív részvétel az országos szakmai szervezetek munkájában – egyesületünk elnöke regionális elnök az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesületben
Sipos Ferenc
Elnök