KÖLTSÉGVETÉS 2007
I.BEVÉTELEK   3.897.206.-
    1. Saját forrás         1.757.786.-
          1.1 Előző évi pénzmaradvány  697.786.-
          1.2 Közhasznú tevékenység bevétele
                      (alaptevékenység bevétele)
  1.000.000.-
  10.000.-
         1.4 Egyéb sajátos bevételek
                 
bérleti díjak (pl. jelmezkölcsönzés)
  50.000.-
    2. Egyéb forrás  2.139.420.-
          2.1 Költségvetési, önkormányzati támogatás -
          2.2 Átvett pénzeszközök (pályázatok), ebből  1.800.000.-
                                                   - helyi 1.000.000.- 
                                                   - országos 800.000.- 
          2.3 SZJA 1%-a 239.420.- 
         2.4 Egyéb bevételek 100.000.- 
  II. KIADÁSOK 3.897.206.- 
    1. Személyi jellegű kiadások 300.000.- 
         1.1 Fő és részfoglalkozás juttatásai-
         1.2 Külső személyi juttatások 300.000.- 
         1.3 Járulékok-
    2. Dologi kiadások 2.950.000.- 
         2.1 Ügyviteli költségek 100.000.- 
         2.2 Bérleti díjak 200.000.- 
         2.3 Reklámköltség 150.000.- 
         2.4 Szakmai anyag 700.000.- 
         2.5 Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás 100.000.- 
         2.6 Szakmai programokkal kapcsolatos
                      szolgáltatások kiadásai, ebből
1.500.000.- 
                                             - utiköltség 600.000.- 
                                             - szállás 250.000.- 
                                             - étkezés 450.000.- 
                                            - egyéb 200.000.- 
         2.7 Egyebek 200.000.- 
    3. Feladattal terhelt (áthozat 2006. évről) 500.000.- 
    4. Tartalék (2008. évre) 147.206.-