Költségvetés
2008

  I.BEVÉTELEK 4.349.240.-
    1. Saját forrás  1.679.046.-
            1.1 Előző évi pénzmaradvány  419.046.-
            1.2 Közhasznú tevékenység bevétele
                     (alaptevékenység bevétele)
1.200.000.- 
            1.3 Tagdíjak 10.000.- 
            1.4 Egyéb sajátos bevételek
                   bérleti díjak (pl. jelmezkölcsönzés)
50.000.- 
    2. Egyéb forrás 2.670.194.- 
            2.1 Költségvetési, önkormányzati támogatás-
            2.2 Átvett pénzeszközök (pályázatok), ebből 2.200.000.- 
                                                             - helyi 1.200.000.- 
                                                             - országos 1.000.000.- 
                             2.3 SZJA 1%-a
           2.4 Egyéb bevételek
370.194.-
100.000.-