2021.09.21.

Pendelyes

Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület

Az egyesületről

9 min read

SOPRONI PENDELYES KULTURÁLIS EGYESÜLET

A Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület 1995-ben alakult, az egyesületet a táncos gyermekek szülei hozták létre azzal a céllal, hogy anyagi, erkölcsi hátteret biztosítsanak a tánccsoport hagyományőrző tevékenységének. Tagjai kezdetben a Pendelyes Néptáncegyüttesben táncoló gyermekek szülei voltak, ez később kibővült az egyesület céljaival szimpatizálókkal, illetve az idősebb táncosokkal.

Az egyesületet 1998-ban közhasznúvá nyilvánította a bíróság (nyilvántartási szám: Pk. T.K.H. 61.419/1995.).

Fő célja
A szervezet a fő céljait elsősorban a Pendelyes Néptáncegyüttes támogatásával valósítja meg. Ez egyrészt megnyilvánul a működési feltételek biztosításának segítésében, másrészt programok, táborok, utazások …. stb. szervezésében.

A Pendelyes Gyermek Néptáncegyüttes 1991 óta működök Sopronban. Tagjai elsősorban a Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói, emellett természetesen fogadjuk a város többi iskolájából érkező diákokat is.

A néptáncegyüttes célja, hogy az itt táncolók megismerkedjenek a magyar népi hagyományokkal, tradíciókkal. Fő feladatuknak tekintik a magyarság tánckultúrájának megismerését, színpadra állítását és mindezeken túl a teljes paraszti hagyománykör feldolgozását. A táncosok a próbatevékenység során megismerkednek a Kárpát-medencei táncdialektusokkal, tánctípusokkal. A különböző táncok – pl. csárdás, ugrós, verbunk, karikázó, eszközös táncok….stb – színpadon történő bemutatása mellett kiemelt cél a múlt, a jelen és a jövő kultúrájának összekapcsolása, mindezek lehetőségének keresése.

Az együttes fenntartását a szülők által alapított Pendelyes Kulturális Egyesület biztosítja, mindezekben segítséget ad a Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Cinege Művészeti Iskola.

A gyermekek nyolc csoportban táncolnak, korosztályok szerint.

Néptáncoktatók:

 • a 6-7 éveseknél Varjaskéri Anita
 • a 8-12 éveseknél Szabóné Molnár Andrea
 • a 13 éveseknél Varjaskéri Anita
 • a 13-23 éveseknél Sipos Ferenc

2006 áprilisában megalakult a SOPRON TÁNCEGYÜTTES, mely a legidősebb táncosok számára biztosít művészeti tevékenységet és reprezentálja Sopron város hagyományőrző tevékenységét. A Pendelye Táncegyüttes így a Sopron Táncegyüttes utánpótlásaként működik.

Egyesületünk rendszeresen szervez programokat – koncert, előadás, táncház, műsor – Sopronban, melyeken a táncosokon kívül részt vesznek nemcsak az egyesület, az együttes tagjai, hanem a néphagyományok, népművészet iránt érdeklődő soproni fiatalok, polgárok.

Kapcsolatot ápolunk a helyi és a régióban működő civil szervezetekkel, alapítványokkal, cégekkel, intézményekkel.
Rendszeresen részt veszünk soproni (intézményi és városi) bemutatókon, műsorokon, kulturális eseményeken, pl.: Ünnepi műsorok (március 15.), Tánc Világnapi műsor, Csillagszóró (karácsonyi) műsor … stb.

Az egyesület által szervezett rendszeres programok:

Gyermekjátszó havonta (kézműves foglalkozás, tánc és daltanítás, mesedramatizálás…), melynek során alkalmanként 100-150 gyermek kulturált szórakozásáról gondoskodunk.
Táncház (gyermek és ifjúsági korosztály, valamint felnőttek részére) – 50-100 fős rendezvényünkön lehetőséget biztosítunk a soproni és Sopron környéki zenekaroknak, táncosoknak, illetve meghívott előadókkal biztosítjuk a tartalmas időtöltést

Népzenei előadások, koncertek
Táncműsorok Sopronban és Sopron környékén (saját műsorral, illetve vendégegyüttesek részvételével)
Fontosnak tartjuk, hogy megismerkedjünk nemcsak a közvetlen környezetünk múltjával, hanem az egész Kárpát-medencei magyarság hagyományaival, népművészetével. Ennek érdekében több hátáron túli magyar szervezettel is kapcsolatban vagyunk – a Magyarországiak mellett. Közülük is kiemelkedik a Csallóközi Somorja városában működő Csalló Együttessel (Valacsai István), a Zelizi Táncegyüttessel, illetve az erdélyi Maros és annak utánpótlás csoportjával a Napsugár Táncegyüttessel (Fazakas János és Füzesi Albert) valamint a vajdaszentiványi hagyományőrző csoporttal (Mező-Palkó István) való szakmai, emberi kapcsolatunk, együttműködésünk.

Több alkalommal fogadtunk – és szerveztünk számukra műsorokat – határon túli magyar csoportokat, zenekarokat, adatközlő táncosokat Sopronban, így pl. Horváth Elek és zenekarát, Zerkula Jánost és Fikó Reginát, Fodor „Netti” Sándort és a türei zenekart, szilágysági zenészeket, Potta Géza és zenekarát, Tóni Árpádot, Mező-Palkó Istvánt, a szászcsávási, a magyarpalatkai zenekarokat.

Szakmai kapcsolatban vagyunk a Zalai Táncegyüttessel (művészeti vezetője: Varga János) a marosvásárhelyi Maros Művészegyüttessel, annak utánpótlás csoportjával, a Napsugár Táncegyüttessel. Évek óta szervezünk közös programokat – pl. művészeti tábor – a lengyeltóti Ördöngös Együttessel, 1999 szeptembere óta a marcali Noszlopy Gáspár Általános és Művészetoktatási Iskolával. Az egyesület tagja az Örökítő Regionális Egyesületnek (az országos Örökség Népművészeti Egyesület az ernyőszervezete). Az elmúlt egy-két évben jelentős erőfeszítést teszünk azért, hogy a megyében, a régióban működő szervezetekkel, táncegyüttesekkel szorosabb kapcsolatot ápoljunk, felelevenítsük a korábban már működő programokat, eseményeket, kapcsolatokat – az erőforrások jobb kihasználásával, együttműködve.

Munkánkat szakmai tanácsadóként segíti a Harangozó-díjas Farkas Zoltán (Batyu) és Tóth Ildikó (Fecske).

Kiemelkedő rendezvényeink:

A Soproni Néptáncfesztivál 1994 óta szervezzük meg, és ahol évről évre mind színvonalasabb szakmai és szabadidős programokat biztosítunk a résztvevők számára. Évente 3-400 táncos mutatja be műsorát Sopron Fő terén és a kísérő programokon, 2-3 napos szórakozást nyújtva az érdeklődőknek a SÜH első hétvégéjén.

A meghívott csoportok:

 • Soproni és Sopron környéki tánccsoportok
 • Magyarországi néptáncegyüttesek (pl. Győr, Kapuvár, Csorna, Szombathely, Körmend, Karád, Badacsony, Lengyeltóti, Marcali, Budapest, Pécs, Zalaegerszeg…stb)
 • Határon túli magyar csoportok (pl. Somorja, Marosvásárhely, Vajdaszentivány)
 • Külföldi táncegyüttesek (pl. Litvánia, Észtország, Törökország, Lengyelország, Csehország, Horvátország, Szerbia-Montenegró).

Immár 14 éve szervezünk a táncos gyermekek és más érdeklődők részére tábort a nyári szünetek alkalmával. 2001 júniusában „Jurtatábort” létesítettünk a Somogy megyei Lengyeltótiban, ahol új programokkal (pl. lovaglás, íjászat, újabb kézmûves foglalkozások…), csodálatos, természetes környezetben várjuk a táborlakókat. 2005 nyarától elköltöztettük a tábort a Brennbergi Gyermek és Ifjúsági Táborba, ahol új együttműködési lehetőségek nyíltak mindkét fél számára. Egy-egy nyáron kb. 200 diáknak szervezünk nyári programot – napközis és bentlakásos rendszerben.

2003 őszén indítottuk a Soproni Táncfórumot, melynek során évadonként 4 előadást szervezünk – a sorozat nézői elsősorban művészeti iskolás diákok, helyszín a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ, illetve a Petőfi Színház.

Legfontosabb együttműködő partnereink a tevékenységünk során:

 • Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 • Pro Kultúra Kht
 • Örökítő Nyugat-Dunántúli Regionális Kulturális Közhasznú Egyesület
 • Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület

A Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület a céljai megvalósításához rendszeresen részt vesz a helyi, regionális és országos pályázatokon, melyek segítségével biztosítja a működéséhez szükséges forrásokat. Ezek mellett jelentős az alaptevékenység bevétele is: mindezek jelentik a tevékenységünk anyagi hátterét – a Sopron Megyei Jogú Város által nyújtott eseti támogatások mellett.

Több alkalommal vettünk részt hazai és külföldi fesztiválokon:

1999
KATICA Fesztivál (Somorja)
Pünkösdi Fesztivál (Balatonboglár)
Badacsony Néptáncfesztivál
Wiener Neudorfl

2000
Gyöngykoszorú Fesztivál (Erdőcsinád)
Méta Fesztivál (Balatonboglár)
Pünkösdi Sokadalom (Szombathely – Múzeumfalu)
Vajdaszentiványi néptánctábor Badacsony Néptáncfesztivál

2001
Győri Művészeti Fesztivál (Harmónia Mûvészeti Iskola)
Erdőcsinádi Néptáncfesztivál
Vajdaszentiványi néptánctábor
Méta Fesztivál és koreográfia verseny (Balatonboglár)
Karádi Mûvészeti Napok
Badacsony Néptáncfesztivál

2002
Erdőcsinádi Néptáncfesztivál
Vajdaszentiványi néptánctábor
Eurofesztivál – Belgium (Geel)
Méta Fesztivál és koreográfia verseny (Balatonboglár)
Soproni Néptáncfesztivál
Jurtatábor (Lengyeltóti)
Karádi Mûvészeti Napok
Badacsony Néptáncfesztivál
Európa Napok – Belgium (Eupen)

2003
Erdőcsinádi Néptáncfesztivál
Méta Fesztivál és koreográfia verseny (Balatonboglár)
Katica Fesztivál (Somorja)
Soproni Néptáncfesztivál Jurtatábor (Lengyeltóti)
Karádi Mûvészeti Napok
Badacsony Néptáncfesztivál
Sopron Napok (Bécs)
Szüreti Fesztivál (Zeliz)
„Erdélyi Bál” programsorozat újjáélesztése
Soproni Táncfórum elindítása (táncszínházi sorozat: Budapest Táncegyüttes, Zalai Táncegyüttes, Boka Színház, Advent című műsor)

2004
Erdőcsinádi Néptáncfesztivál
Méta Fesztivál és koreográfia verseny (Balatonboglár)
Soproni Néptáncfesztivál Jurtatábor (Lengyeltóti)
Veliko Tarnovo-i CIOFF fesztiválon való részvétel
Karádi Mûvészeti Napok
Badacsony Néptáncfesztivál
„Erdélyi Bál” programsorozat
Soproni Táncfórum (táncszínházi sorozat: Budapest Táncegyüttes, Zalai Táncegyüttes, Boka Színház, Advent című műsor)

2005
Erdőcsinádi Néptáncfesztivál
Méta Fesztivál és koreográfia verseny (Balatonboglár)
Soproni Néptáncfesztivál
Jurtatábor (Brennbergi Gyermek és Ifjúsági Tábor)
Pajtafesztivál – Kiscsősz
Magyar Napok – Medgyesen
„Erdélyi Bál” programsorozat
Soproni Táncfórum (táncszínházi sorozat: Kolompos zenekar, Zalai Táncegyüttes, Ifjú Szívek Magyar Táncegyüttes, Farsang című műsor)

2006
Erdőcsinádi Néptáncfesztivál
Soproni Néptáncfesztivál
Jurtatábor (Brennbergi Gyermek és Ifjúsági Tábor)
Vándorcsizma Fesztivál – Medgyes
Pajtafesztivál – Kiscsősz
„Erdélyi Bál” programsorozat
Soproni Táncfórum (táncszínházi sorozat: Ifjú Szívek Magyar Táncegyüttes, Zalai Táncegyüttes, Sopron Táncegyüttes, Huszárok című műsor)
Budvai Fesztivál (Montenegro)
Bolzano (Olaszország)

Copyright © Created by Vitai Arnold | Newsphere by AF themes.
Font Resize
Kontraszt